• Christ is Risen!
  Krishti u Ngjall! Vërtetë u Ngjall!
  Back
  Forward
  Pause
  Caption
  3 FADE
  Christ is Risen! Krishti u Ngjall! Vërtetë u Ngjall!